VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností nula advisory s.r.o., IČO 05469872, zapsané v OR, s.z. C 264172 vedená u Městského soudu v Praze upravují všeobecné obchodní a dodací podmínky stanovené patřičnými ustanoveními obchodního zákoníku a jsou platné pro všechny zakázky realizované společností nula advisory s.r.o., pokud nejsou smluvně písemně stanoveny podmínky jiné. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí elektronické objednávky kupujícího, který vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je dodávka služeb v souvislosti s měsíčním odesláním přiznání k dani, závazně objednaných kupujícím.

3. NABÍDKY A CENY

3.1 Nabídka cen a dodací podmínky dodávky služeb jsou platné pouze po dobu, kterou určí prodávající.

3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu a v cenících neobsahují DPH. Pokud není sjednána jiná cena pro dodávku služeb, platí cena uvedená pro konkrétní rozsah služeb v platném ceníku.

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit kdykoliv vydáním nového ceníku služeb.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 Kupující může službu objednat prostřednictvím e-mailu nebo přímo z internetových stránek.

4.2 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího se seznámením s obchodními podmínkami.

4.2 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího se seznámením s obchodními podmínkami.

4.4 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4.5 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na internetových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. Předešlá kupní smlouva je tímto krokem vypovězena.

4.6 Prodávající může odmítnout přijetí objednávky kupujícího na službu, u které mu ve vyhotovení brání jiné okolnosti. (Jaké?)

5. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1 Kupující je povinen odesílat podklady ke zpracování přiznání k dani a to pravidelně do 8. dne v měsíci.

5.2 V případě nedodržení této lhůty není prodávající povinen službu poskytnout.

5.3. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za postihy způsobené nedodáním podkladů v předem stanoveném termínů a tím pádem možné sankce v případě neodeslání daňového přiznání. .

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena í služby a případné náklady spojené s dodáním služby í dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: prostřednictvím platební brány Gopay

6.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.

6.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

6.4. V případě výběru ročního předplatného “balíčku” je Platba odečítána automaticky pomocí platební brány Gopay a to k 1. dni každého kalendářního měsíce, roku

7. STORNO OBJEDNÁVKY

7.1 Pokud dojde k potvrzení objednávky, ze strany prodávajícího je možné objednávku zrušit pouze v případě uhrazení storno poplatku. Výše storno poplatku

7.2. V případě nedodání podkladů viz. bod 5.1 je objednávka automaticky stornována bez možnosti vrácení platby.

7.3. Předplatné služby může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem

8. ZÁRUKY, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

8.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet převzetím produktu zákazníkem / zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li zákazník spotřebitelem (viz odst. 1.3. těchto VOP) činí tato doba 24 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.

8.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 V případech neupravených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

9.2 Veškeré vzájemné spory, které mohou vzniknout při plnění závazků smlouvy, budou řešeny prostřednictvím rozhodce.